Hasznos videók a svájci élet tapasztalatairól

Egyre több Svájcban élő honfitársunk készít Svájccal kapcsolatos témákban videókat, amelyek többsége a Youtube-on található. Ezek közül két csatornát szeretnék kiemelni, amelyek mindenféleképp sok hasznos információval szolgálnak, minden Svájc iránt érdeklődő személy számára.

Hasznos-videok-a-svajci-elet-tapasztalatairol

Érdekes Youtube Csatornák

Svájci munkatapasztalatok
Svájcban dolgozó Magyarok munkatapasztalatai

Csilla már évek óta nagyon érdekes interjúkat készít más Svájcban élő Magyar emberekkel. A videóinak fő témája, egyes szakmák svájci tapasztalatainak bemutatása. A Youtube csatornájának a neve: Külföldiként Külföldön. A linken találod az egyes szakmákról szóló videókat ABC sorrendben listázva.

Svájci Iskolarendszer
Svájci iskolákról, és magáról az oktatási rendszerről

A svájci oktatási rendszer teljesen különbözik a magyartól. Így ajánlott megtekinteni egy tanárként dolgozó honfitársunk, Gábor videóit. A videósorozat bemutatja a legfőbb különbségeket a két rendszer között, illetve röviden ismerteti a Svájcon belüli különbségeket is. A Youtube csatornájának a neve: Gabor Kertesz. A következő linken megtekinthető a videósorozat.

Utolsó frissítés dátuma: 2021.08.26

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

A kadasolutions GmbH mint a Svájcinfó tulajdonosa (székhely: 8048 Zürich Grundstrasse 20., a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://svajcinfo.ch/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, e-mail elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az … személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

 

Név: kadasolutions GmbH

 Székhely: Zürich Grundstrasse 20.

 Cégjegyzékszám: CHE-286-616-822

 A bejegyző bíróság megnevezése: Kanton Zürich

 Adószám: CHE-286-616-822 MWST

 E-mail: [email protected]

 

 Adatvédelmi tisztviselő

 Név: Angyal Károly

 Email: [email protected]

 

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

Regisztráció során elkért személyes adatok tételes felsorolása:

 

Cégprofillal nem rendelkező felhasználó esetén:

Regisztráló teljes neve

Regisztráló email címe

 

Cégprofillal rendelkező felhasználó esetén:

Regisztráló teljes neve

Regisztráló email címe

Céges profilkép

Cég neve

Cég rövid leírása

Kategória

Alkategória

Székhely adatok

Kontakt személy neve

Telefonszám

Email cím

Számlázási név

Számlázási cím

 

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);    
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Cookie-k (Sütik)

A részletes cookie szabályzat a cookie-szabályzat aloldalon található.

 

Online rendeléshez kapcsolódó adatok:

Regisztráló teljes neve

Regisztráló email címe

Céges profilkép

Cég neve

Cég rövid leírása

Kategória

Alkategória

Székhely adatok

Kontakt személy neve

Telefonszám

Email cím

Weboldal

Szolgáltatás képe

Szolgáltatás neve

Szolgáltatás leírása

Facebook link

Instagram link

Számlázási név

Számlázási cím 

 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

Regisztráló teljes neve

Regisztráló email címe

Cég neve

Telefonszám

 

Hírlevélhez kapcsolódó adatok:

A hírlevélküldéshez nem használunk semmilyen külső szolgáltatót vagy alkalmazást, csakis kizárólag a levelezésre használt google workspace szolgáltatást

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:  –

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: –  

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: –

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:  –

 

A hírlevélhez való feliratkozáshoz egy e-mail cím szükséges, annak megadása után a “Feliratkozom” gomb megnyomásával történik meg. Hírlevél leíratkozásának igényét az [email protected] e-mail címre kell küldeni

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos svájci jogszabályokkal.

 

 

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a kadasolutions GmbH fér hozzá.

 

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Fejlesztéssel kapcsolatos adattovábbítás:

A svajcinfo.ch szolgáltatás a svájci székhelyű kadasolutions GmbH által készített és tulajdonolt szolgáltatás, amellyel kapcsolatban a kadasolutions GmbH magyarországi kadasolutions Hungary Kft. leányvállalata grafikai, fejlesztési és adminisztratív munkákat végezhet. A hozzáférés a rendszerhez szabályozott és biztonságos keretek között dokumentáltan történik 2 lépcsős autentikációt is alkalmazva.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: kadasolutions GmbH

Az adatfeldolgozó székhelye: Svájc 8048 Zürich Grundstrasse 20.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: kadasolutions Hungary Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarország 1139 Budapest Kartács utca 24-26. 1/15.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

 

Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Treuvetia Treuhand GmbH

Az adatfeldolgozó székhelye: Svájc 8153 Rümlang Chämletenweg 14

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal az EDÖB-nél lehet élni: 

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság,  illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A jelen dokumentum a Svájcinfó működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a svájci DSG alapján.

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://svajcinfo.ch/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ hatályos ettől a naptól: 2021.08.06

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a kadasolutions GmbH cég (székhely: 8048 Zürich Grundstrasse 20., adószám: CHE-286-616-822 MWST), mint tulajdonos (“Tulajdonos” vagy “Svájcinfó”) által üzemeltetett “Svajcinfo.ch” weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

További fogalmak:

Látogató: A svajcinfo.ch weboldalt megnyitó regisztrációval nem rendelkező természetes vagy jogi személy

Regisztrált felhasználó: A svajcinfo.ch weboldalon regisztrált, de jóváhagyott cégprofillal nem rendelkező természetes vagy jogi személy

Regisztrált vállalkozó: A svajcinfo.ch weboldalon “Alap csomagra”-ra regisztrált, és jóváhagyott cégprofillal rendelkező természetes vagy jogi személy

Regisztrált prémium vállalkozó: A svajcinfo.ch weboldalon “Prémium csomag”-ra regisztrált, és jóváhagyott cégprofillal rendelkező természetes vagy jogi személy

Szerződő fél: Regisztrált felhasználó vagy Regisztrált vállalkozó vagy Regisztrált prémium vállalkozó

Csomagok: “Alap csomag” és “Prémium csomag”

Kategória: A főoldalon szereplő 12 fő kategória. (Adminisztráció, Autó, Biztosítás, Cégalapítás, Egészség, Étel/Ital, Fordítás, Ingatlan, Sport, Szállítmányozás, Szépségápolás, Szolgáltatás)

Alkategória: Az egyes Kategória oldalakon szereplő alkategóriák, melyek listáját a Svájcinfó szabadon bővítheti

Céges profil: Egy a regisztrált vállalkozó vagy Regisztrált prémium vállalkozó által létrehozott adatlap, amellyel bemutatja a szolgáltatásait és megosztja az elérhetőségeit.

 

1. Impresszum – Üzemeltetői adatok:

Név: kadasolutions GmbH

Székhely: 8048 Zürich Grundstrasse 20.

Levelezési cím: 8048 Zürich Grundstrasse 20.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kanton Zürich

Cégjegyzékszám: CHE-286-616-822

Adószám: CHE-286-616-822

Képviselő: Angyal Károly

E-mail: [email protected]

Honlap: kadasolutions.ch

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: SiteGround Hosting Ltd.

Székhely: 3rd Floor, 11-12 St. James’s Square London SW1Y 4LB

Elérhetőség: +44 20 718 39093, [email protected]

Szerver helye: Németország, Frankfurt

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A szabályzat módosíthatósága.

A szabályzatot a Tulajdonos bármikor módosíthatja, amelyről email-es tájékoztatót küld a Regisztrált vállalkozó és Regisztrált prémium vállalkozó csomaggal rendelkezők számára. A csomagok árával kapcsolatos változások csak az újonnan megrendelt csomagokra vonatkoznak, és nem érintik a már meglévő aktív csomagokat.

2.2. Svájcinfó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Svájcinfó írásos hozzájárulása nélkül. A Regisztrált vállalkozó és a Regisztrált prémium vállalkozó teljes és kizárólagos felelősséget vállal az ő általa feltöltött profilért, legyen szó szöveges vagy képes tartalomról.

2.3. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket valamint a felelősségi szabályokat.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A svajcinfo.ch oldalon a céges profil létrehozásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Kadasolutions GmbH között létrejövő szerződés részét képezi.

 

3. Megvásárolható szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható szolgáltatási csomagok lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Alap csomag: 2 alkategória és 4 szolgáltatás választható. 2 hónapos ingyenes próbaidőszak, mely során a csomag bármikor lemondható. A próbaidőszak lejárta után a csomag automatikusan 12 hónapos határozott idejű szerződésre változik, melynek éves díja 120 CHF. A csomag automatikus meghosszabbításra kerül amennyiben a szerződés utolsó napjáig nem kerül lemondásra. A csomag éves díjáról szóló számlát a Tulajdonos – Kadasolutions GmbH 7 napon belül a Regisztrált vállalkozó rendelkezésére bocsátja, melyet a Regisztrált vállalkozó 10 napon belül köteles banki átutalással kiegyenlíteni.

Prémium csomag: 4 alkategória és 4 szolgáltatás választható. A csomag korlátozott számban elérhető, és a Svájcinfó fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja, vagy elutasítsa a csomag iránt jelentkező regisztrált felhasználók jelentkezését. A svajcinfo.ch oldal alkategóriánként kizárólag 1 Regisztrált prémium vállalkozó kerül jóváhagyásra. A csomag 12 hónapos határozott idejű szerződést von maga után, melynek éves díja 600 CHF. A csomag határozott időre szól, hosszabítási szándék esetén érdeklődjön a Tulajdonosnál. A csomag éves díjáról szóló számlát a Tulajdonos – Kadasolutions GmbH 7 napon belül a Regisztrált prémium vállalkozó rendelkezésére bocsátja, melyet a Regisztrált prémium vállalkozó 10 napon belül köteles banki átutalással kiegyenlíteni.

A szerződő fél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tulajdonos az általa kiválasztott 4 alkategóriában (Céges weboldal, Logó és névjegykártya, Céges email, Grafikus) prémium kiemeléssel rendelkezik. A Tulajdonos saját belátása szerint adhat egyedi kedvezményeket az oldalon és az ÁSZF-ben feltüntetett árakból egyes partnereknek.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve regisztrálásra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Svájcinfó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Svájcinfó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.  A Regisztrált vállalkozó és a Regisztrált prémium vállalkozó teljes és kizárólagos felelősséget vállal az ő általa feltöltött profilért, legyen szó szöveges vagy képes tartalomról, illetve hozzájárul, hogy a Svájcinfó a céges profilt ellenőrzés után jóváhagyja, vagy módosításra visszaküldje.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 CHF-es ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 120 CHF-es termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 10 CHF-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén a Svájcinfó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

4. Regisztráció/Előfizetés

4.1. Regisztráció

Amennyiben Cégprofil-t szeretne, úgy be kell regisztrálnia a Svájcinfó-ra és meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A belépés illetve regisztráció módja facebook vagy google authentikáció. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.  Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Svájcinfó technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. 

4.2. Előfizetés

A honlapon szereplő csomagok közül választhatja ki a kívánt csomagot, és Alap csomag esetén nincs más dolga, mint regisztrálni, majd kitölteni a Cégprofil-hoz szükséges adatokat és elfogadni az ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót.  Prémium csomag iránti érdeklődés esetén írjon egy email-t az [email protected] címre vagy foglaljon egy időpontot az oldalon szereplő Időpontfoglalás funkció segítségével. A csomagok ára a Regisztrációs oldalon és az ÁSZF-ben is fel van tüntetve, illetve az alap csomag esetén a Céges profil létrehozásánál is. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

5. Az előfizetés megrendelésének menete

Alap csomag esetén: A sikeres regisztráció, illetve ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elfogadása után a Regisztrált felhasználó létrehozza a Céges profil-t, melyet a Svájcinfó megvizsgál és bizonyos esetekben további változtatási igényekkel visszaküld módosításra a Regisztrált felhasználó-nak. A módosítások végrehajtása után a Céges profil-t a Svájcinfó ismét megvizsgálja, és megfelelő kitöltöttség esetén a svajcinfo.ch oldalon a Regisztrált felhasználó által kiválasztott Alkategóriá-ban  publikálja.

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel): 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a csomag tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt szolgáltatásnak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Svájcinfó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Svájcinfó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Svájcinfó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

6. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja

6.1. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja

 • Banki utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor 7 napon belül elküldjük az Ön email címére a számlát, mely tartalmazza a Kadasolutions GmbH bankszámlaszámát. A számlán szereplő összeget Önnek úgy kell átutalnia, hogy hozzáadja a számlán szereplő RE-XXXX azonosítót az átutalás megjegyzés rovatához, melynél az X karakterek egy-egy számot jelölnek.

 

7. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a “Schweizer Obligationenrechts” rendelkezései az irányadók.

7.1. Bíróság kikötése, egyéb feltételek

A Szerződő fél által problémásnak ítélt ügyek esetén a Tulajdonos készséggel áll a Szerződő fél rendelkezésére a következő email címen: [email protected]. Amelynek célja a vitás ügy mindkét fél számára elfogadható megoldás megtalálása.

Feloldhatatlan vitás jogi ügyek esetén a Tulajdonos, és a Szerződő fél (Regisztrált felhasználó vagy Regisztrált felhasználó vagy Regisztrált vállalkozó vagy Regisztrált prémium vállalkozó) elfogadja, hogy Kanton Zürich az illetékes bíróság. A Tulajdonos és a Szerződő fél közös írásos megegyezése esetén ettől eltérhet.

 

8. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

8.1. A Szerződő fél által problémásnak ítélt ügyek esetén a Tulajdonos készséggel áll a Szerződő fél rendelkezésére a következő email címen: [email protected]. Amelynek célja a vitás ügy mindkét fél számára elfogadható megoldás megtalálása.

 

9. Szerzői jogok

9.1.  Svájcinfó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Svájcinfó írásos hozzájárulása nélkül. A Regisztrált vállalkozó és a Regisztrált prémium vállalkozó teljes és kizárólagos felelősséget vállal az ő általa feltöltött profilért, legyen szó szöveges vagy képes tartalomról.

 

10. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://svajcinfo.ch/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Zürich, 2021.08.07